A- A+

Władze spółki

ZARZĄD

Józef Harasim
Prezes Zarządu

Jowita Masłowska
I Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

José Alberto Álvarez Morán
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Sobiecki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Orlik
Członek Rady Nadzorczej

Copyright © PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 2021

Wykonanie Supra Logic
https://supraweb.dev
menu