A- A+

Grupa kapitałowa POLAQUA

Świadczy usługi budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, drogowego, paliwowego oraz ogólnego. Realizuje kompletne uzbrojenia podziemne, buduje drogi i mosty oraz rurociągi przesyłowe ropy i gazu. Prowadzi działalność w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, centów handlowych i innych. Głównym właścicielem Spółki jest DRAGADOS SA, który posiada bezpośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym POLAQUA co stanowi 100% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA. Dragados S.A, spółka prawa hiszpańskiego, należy (w 99,9%) do jednej z największych na świecie grup budowlanych ACS (Actividades de Construccion y Servicios). Poniżej wybrane spółki z Grupy.

W skład grupy kapitałowej POLAQUA wchodzą spółki:
MOSTOSTAL POMORZE Spółka Akcyjna
Specjalizuje się w realizacji zadań dla przemysłu petrochemicznego, przetwórstwa ropy naftowej, a także w wykonawstwie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla różnych obszarów przemysłu i budownictwa.
PA WYROBY BETONOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Działalność spółki obejmuje produkcję płyt stropowych typu filigran, balkonów prefabrykowanych, elementów klatek schodowych, pali fundamentowych, słupów, belek oraz innych prefabrykatów na zamówienie klienta. Ponadto świadczymy usługi w zakresie dostaw betonu towarowego wszystkich klas wytrzymałościowych, w tym betonów specjalistycznych.
TECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawowym przedmiotem działalności jest diagnostyka i naprawy bezwykopowe kanałów sanitarnych i deszczowych, wodociągów i studni głębinowych, rurociągów, gazociągów i naftociągów.

Copyright © PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 2021

Wykonanie Supra Logic
https://supraweb.dev
menu