A- A+

Prefabrykaty betonowe

stropy typu
filigran
elementy klatek
schodowych
płyty
balkonowe
ściany
pale
żelbetowe
słupy
belki
podwaliny
prefabrykaty
nietypowe

Stropy typu filigran

Strop typu filigran jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z prefabrykowanej płyty żelbetowej oraz części monolitycznej wylewanej na budowie. Dolna część stropu produkowana jest w postaci płyt prefabrykowanych grubości 5 cm, zawierających całkowite zbrojenie konstrukcyjne stropu na kierunku rozpiętości płyt prefabrykowanych.

Przeznaczenie:

 • płyty stropowe filigran są idealnym rozwiązaniem konstrukcyjnym stropu żelbetowego do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, wiejskim i ogólnym.

Charakterystyka techniczna:

 • strop filigran jest konstrukcją zespolona składającą się z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 cm wykonywanej z betonu klasy minimum C25/30 (dolna warstwa z głównym zbrojeniem przęsłowym) oraz warstwy monolitycznej (nadbetonu) wykonywanej na budowie wraz ze zbrojeniem podporowym lub górnym przęsłowym,
 • płyta stropowa wzmocniona jest podłużnymi kratownicami ze stali zbrojeniowej, które usztywniają płytę w fazie rozformowywania, montażu, betonowania, a po związaniu nadbetonu służą do przenoszenia naprężeń rozwarstwiających,
 • styki płyt są zbrojone na budowie co eliminuje zjawisko klawiszowania płyt,
 • wymiary płyt : długości do 10 m, szerokość do 2,5 m (względnie 3,0 m).

Zalety stropu:

 • nośność płyt według indywidualnych zamówień,
 • możliwość wykonania dowolnych kształtów i wymiarów płyt,
 • na życzenie Klienta wykonujemy płyty z dodatkowymi elementami typu : burty, otwory, puszki instalacyjne, kapinosy (przy płytach balkonowych) itp.,
 • idealna gładkość dolnej powierzchni nie wymaga tynkowania,
 • mała masa własna elementu umożliwiająca jednorazowy transport 150-200m2 stropu,
 • uniknięcie szalunków i deskowań (wymagane jedynie podpory na czas montażu),
 • możliwość zatopienia w nadbetonie instalacji, zwłaszcza elektrycznych,
 • łatwy montaż , zalecany „z kół”,
 • obliczenia stropu i rysunki robocze prefabrykatów wraz z rozmieszczeniem płyt, usytuowaniem zbrojenia montowanego na budowie oraz wytyczne montażu, wykonuje we własnym zakresie wytwórca, na podstawie otrzymanego od zleceniodawcy rzutu budynku.

Technologia montażu na budowie:

 • ustawienie podpór montażowych prostopadle do kratownic w odległości między rzędami podpór wskazanych w projekcie i dokładnie wypoziomowanie ich,
 • ułożenie na murze zaprawy cementowej gr. 2 cm,
 • ułożenie płyt prefabrykowanych na wypoziomowanych podporach ustawionych zgodnie z planem montażowym stropu,
 • ułożenie bezpośrednio na płytach zbrojenia poprzecznego (dozbrojenie styków płyt),
 • ułożenie bezpośrednio na płytach (w nadbetonie) elementów instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej itp. (wiercenie w płytach dopuszcza się jedynie od spodu),
 • betonowanie górnej części stropu przy zastosowaniu mechanicznego zagęszczania betonu (wibrowanie), w czasie upałów przed betonowaniem należy prefabrykat obficie zwilżyć wodą, natomiast przy spadku temperatury poniżej +50 C świeży beton należy chronić przed utratą ciepła poprzez przykrycie,
 • po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości można usunąć podpory montażowe.

Pale żelbetowe

Pale są fundamentami pośrednimi budowli, umożliwiającymi przeniesienie obciążenia na podłoże gruntowe, stosowanymi głównie w przypadkach, gdy w poziomie posadowienia zalega grunt nie nadający się do posadowienia bezpośredniego.

Prefabrykaty palowe długości do 14 m betonowane są w zakładzie prefabrykacji i przywożone na budowę. Przy większej długości można je też wykonywać z odcinków łączonych długości do 10 m. Najczęściej stosuje się prefabrykowane pale żelbetowe o przekroju 30x30 cm i 40x40 cm . Podstawy pali mogą być zaostrzone lub tępe. Osadza się je przy pomocy kafarów spalinowych, hydraulicznych lub wolno spadowych.

Zastosowanie pali prefabrykowanych:

 • budownictwo mieszkaniowe, obiekty biurowe,
 • budownictwo przemysłowe, konstrukcje hal i centrów handlowych, posadowień posadzek, stacje paliw,
 • posadowienie podpór mostów, wiaduktów, estakad drogowych,
 • fundamentowanie nabrzeży, pirsów, suwnic,
 • budowa nasypów drogowych i kolejowych na słabym podłożu gruntowym,
 • posadowienia wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, słupów energetycznych,
 • słupów sieci trakcji na kolei, ekrany osłonowe i dźwiękoszczelne, stacje transformatorowe,
 • podpory tymczasowe wszelkiego rodzaju rusztowań gdzie wymagane są małe osiadania,

Prefabrykowane pale wbijane zaliczane są do grupy przemieszczeniowych.

Zalety pali prefabrykowanych:

 • szybkość wykonania, 200-350 m pali (długość ogółem) dziennie przy zastosowaniu jednej palownicy;
 • znaczna długość pali, przy zastosowaniu pali łączonych do 40 m;
 • łatwość dostosowania aktualnej długości do lokalnych warunków gruntowych (np. soczewki słabego gruntu, miejscowe przegłębienia);
 • zastosowanie wysokiej klasy betonu (C40/50) zapewnia dobrą sprężystość pala, wysoką skuteczność wbijania, trwałość i odporność na zarysowania;
 • wysokiej klasy beton zapewnia odpowiednią szczelność i mrozoodporność oraz odporność na agresywne działanie wody, gruntu, gazów oraz składowanych materiałów na składowiskach odpadów;
 • możliwość wykonania pali nachylonych pod dużym kątem;
 • możliwość bieżącej kontroli poprzez pomiar wpędu i lokalną weryfikację zagłębienia w podłoże nośne;
 • możliwość bieżącej kontroli za pomocą wzorów dynamicznych i badań dynamicznych (PDA),
 • wykonanie wstępnych badań nośności w celu optymalizacji liczby i długości pali z zastosowaniem korelacji wyników badań z wzorów dynamicznych, badań dynamicznych oraz próbnych obciążeń statycznych pali;
 • dobra praca pali na siły wyciągające;
 • możliwość kontroli przez nadzór budowlany - długość pala, przekrój, klasy betonu, weryfikacji profilu geotechnicznego;
 • stosowane obecnie płaskie obustronne zakończenie pala, z symetrycznym zbrojeniem, pozwala na dowolność w manewrowaniu i ustawiania pala pod kafarem;
 • wykorzystanie młotów hydraulicznych z osłoną dźwiękoszczelną w znacznym stopniu ogranicza hałas oraz drgania w czasie wbijania, stwarzając możliwość wykonawstwa w terenie zabudowanym;
 • "czysty" plac budowy bez wydobywania ziemi;
 • stosunkowo niewiele sprzętu na budowie;
 • duża niezależność od warunków pogodowych;
 • można kontynuować roboty i obciążać pale bezpośrednio po ich wbiciu w podłoże.

Jesteśmy producentem prefabrykowanych pali żelbetowych o wymiarach 30x30 i 40x40.

Prefabrykaty nietypowe

Elementy prefabrykowane skracają czas realizacji budowy.

Jesteśmy w stanie wyprodukować elementy prefabrykowane nietypowe zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.

Produkujemy między innymi:

 • elementy klatek schodowych,
 • płyty drogowe,
 • słupy, belki,
 • belki podwalinowe,
 • prefabrykaty indywidualne.

Copyright © PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 2021

Wykonanie Supra Logic
https://supraweb.dev
menu