A- A+

Polityka jakości

Silna konkurencja na krajowym rynku budowlanym, wymaga od podmiotów rynkowych ciągłego podnoszenia zdolności do sprostania wyzwaniom rynku i rosnącym oczekiwaniom zleceniodawców.

Czynnikami decydującymi o sukcesie firmy w dłuższym okresie będą przede wszystkim zdolność konkurowania z powstającymi nowymi podmiotami- producentami materiałów budowlanych, wysoki poziom jakościowy oferowanych wyrobów oraz możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowej.

Nasza Firma poddaje się najbardziej restrykcyjnemu i w największym stopniu niezależnemu zewnętrznemu nadzorowi, a produkowane przez nas materiały budowlane są badane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. Wprowadzony oraz wciąż doskonalony System Zakładowej Kontroli Produkcji działa w oparciu o stosowne procedury, instrukcje, systematyczną kontrolę i badanie procesu produkcji wyrobów.

zaangażowanie najwyższego kierownictwa w pracy na rzecz jakości,
zatrudnianie pracowników z wieloletnim doświadczeniem zawodowymi i bardzo dużą wiedza techniczną na każdym szczeblu,
ciągłe doskonalenie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
współpracę z klientami, w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań,
partnerską współpracę z dostawcami,
ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury,

Copyright © PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 2021

Wykonanie Supra Logic
https://supraweb.dev
menucheckmark-circle