A- A+

Certyfikaty

ICiMB Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
Prętowe elementy konstrukcyjne z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do stosowania w ustrojach konstrukcyjnych budynków i innych budowlach inżynierskich z wyjątkiem mostów.
ICiMB Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych.
IBDiM Krajowa ocena techniczna
Płyty drogowe pełne, wlelootworowe, prefabrykowane, betonowe, żelbetowe do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych
ICiMB Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
Przepusty skrzynkowe z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do tworzenia pustych przestrzeni pod ziemią, wykorzystywanych do transportu i/lub przechowywania materiałów
ICiMB Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
Schody z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do wykonywania schodów konstrukcyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych.
ICiMB Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych z betonu zwykłego zbrojonego stosowane z betonem układanym na budowie do konstrukcji stropów zespolonych.
ICiMB Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
Pale fundamentowe z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do obiektów inżynierskich i budowlanych.

Copyright © PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 2021

Wykonanie Supra Logic
https://supraweb.dev
menu