A- A+

Beton

Oferujemy Państwu beton towarowy wszystkich klas produkowany z najwyższej jakości cementów, kruszyw oraz domieszek używanych również podczas produkcji wysokiej jakości prefabrykatów:

podsypki piaskowe od 1,5 Mpa do 5 Mpa,
szlichty cementowo - piaskowe od M-15 do M-20,
zaprawy murarskie,
betony mostowe, wodoszczelne, mrozoodporne,
betony posadzkowe z dodatkiem włókien polipropylenowych i stalowych,
betony drogowe,
betony hydrotechniczne,
betony szybkosprawne,
betony zgodnie z indywidualnym życzeniem naszych Klientów.

Do produkowanych betonów dodajemy nowoczesne domieszki chemiczne do betonu:

opóźniające,
uplastyczniające,
upłynniające,
napowietrzające.

Posiadamy węzeł betoniarski który w układzie technologicznym ma zainstalowane dwie mieszarki mogące pracować naprzemiennie.

Cały proces produkcyjny betonu przebiega pod kontrolą naszych specjalistów z firmowego laboratorium.

Dysponujemy betonomieszarkami 7-9m3 oraz pompami od 24 do 62m wysięgu. Transport betonu na budowę odbywa się wg najwyższych standardów.

Posiadamy Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 008/UWB-27/ZKP/19 z dn. 3.06.2019 wydany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – ICiMB 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9.

Copyright © PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. 2021

Wykonanie Supra Logic
https://supraweb.dev
menu